Integritetspolicy

Jag värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Jag säljer eller delar aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund. Med min integritetspolicy vill jag beskriva hur jag jobbar med personuppgifter, vilka uppgifter jag har tillgång till och hur de kan komma att användas.

Personuppgifter

Personuppgifter avser uppgifter som du har lämnat till mig i samband med köp eller att du kontaktat mig med en fråga. De personuppgifter vi kan få tillgång till är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer och orderhistorik.

Användande av uppgifterna

Mitt syfte med uppgifterna är att kunna hantera och fullfölja ditt köp. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, i syfte att kunna fullfölja våra åtaganden enligt ovan. Exempel på detta är Frilans finans och Postnord. Våra partners följer alla den gällande lagstiftningen för personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos mig. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Du har också rätt att uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. När som helst kan du be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Är det något du undrar över är du förstås välkommen att kontakta mig på ebberilla@gmail.com

Mvh, Therese Ebberstein